Privacy verklaring

Privacyverklaring – Medex bv              Versie: februari 2020

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medex bv verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,  in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@medex.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Medex bv verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling / facturatie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (consumenten)
 • U als schoonheidsspecialiste de mogelijkheid te bieden een account aan te maken na administratieve check uitgevoerd door Medex bv.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Medex bv analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Medex bv zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, bijv. zolang u klant bent van Medex BV, maar ook zolang de wetgever (via overige wetgeving) vraagt om de gegevens te bewaren.

 

Delen met anderen

Medex bv verstrekt uw persoonlijke gegevens alleen aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden daarvan zijn transportondernemingen , creditcardmaatschappijen, online betaalsystemen en deurwaarders. Zij hebben toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren maar mogen ze niet voor andere doeleinden gebruiken. Voorts moeten zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals toegestaan ingevolge de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Medex is niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van uw gegevens bij derden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden doorgeven als:

 • u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren,
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen,
 • de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt dat bescherming verdient om uw gegevens niet openbaar te maken.

 

In kaart brengen websitebezoek / Cookiebeleid

Medex bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Medex bv gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics: Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.  Google is een Amerikaans bedrijf . De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Google Klantenreviews en Google Adwords: wij geven toestemming aan derde partijen dus ook Google om cookies te kunnen plaatsen en uitlezen in de browsers van Eindgebruikers of wegbakens of om gelijkwaardige technologieën te kunnen gebruiken om informatie te verzamelen in verband met het Klantenreviewsprogramma van Google. Google kan dus ook informatie ontvangen over transacties die zij uitvoeren op onze site. Medex is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming van gebruikers voordat Google een e-mail naar onze klanten/eindgebruikers stuurt. En dient dan dus ook het sjabloon of de sjablonen te gebruiken die door Google aan ons zijn verstrekt.

Social Media Buttons: We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

Nieuwsbrief: Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de Medex Nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven worden verstuurd via de servers van Mailchimp deze staan in de Verenigde Staten en Mailchimp conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (tenzij andere wetgeving verlangt dat gegevens bewaard blijven voor een resterende periode). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@medex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Medex bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de sociale media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

 

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.medex.eu

Telefoonnummer: +31 593 331000

Postadres: Postbus 34, 9430AA Westerbork

 

Klachten

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening. Voor deze klachten kunt u zich per post richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens

Adres:   Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Het telefoonnummer is 088 – 1805 250.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens vraagt u vriendelijk in uw correspondentie uw telefoonnummer te vermelden, zodat de Autoriteit Persoonsgegevens in geval van aanvullende vragen of uitgebreidere uitleg snel contact met u kan opnemen.

 

Beveiliging

Medex bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@medex.nl